Nice little curl commands

Here are some curl friendly web services that you can use in your terminal: Weather curl wttr.in Displays a nice weather report. You can also specify city-code like this: wttr.in/city_name If the output is too long for your terminal, just use it with less: curl wttr.in | less -R IP curl https://api.ipify.org Simply shows your […]

Read More

KDE – Dolphin ile Türkçe kodlanmış altyazıları UTF-8’e çevirme

Malumunuzdur, indirdiğiniz altyazılar genellikle Windows-1254 ile kodlanmış oluyor. GNU/Linux ortamındaki birçok oynatıcının da öntanımlı olarak UTF8 kullandığı göz önünde bulundurulduğunda oynatıcının altyazıları garip göstermesi beklenen bir davranış. Elbette oynatıcının ayarlarından kodlama türünü değiştirip bu sorunu çözebiliriz fakat bu sefer her indirdiğimiz farklı kodlamaya sahip altyazı dosyası için ayar değiştirmemiz gerekecek. Böyle yapmak yerine dolphin için […]

Read More

Everyday Terminal Commands and Applications

Using terminal for your everyday jobs makes everything faster. For example, I was using Thunderbird as my main mail client. Recently, I switched to mutt which is a commandline application that takes care of your e-mails. Mutt is far more faster and simple. Because mutt doesnt have a heavy GUI. For me there is probably nothing […]

Read More